free hit counters

 

Updated 31 augustus 2017

 

Op deze internetpagina vindt u teksten om te downloaden en/of te kopieren.

Alles is gerangschikt per maand. (zie hieronder) en opgemaakt als word-document.

 

 

Wat staat er op? 

  • De openingstekst en het collectagebed van de dag, volgens het directorium.

  • Een voorbeeld van een voorbede.

  • Op zon- en feestdagen: het gebed na de communie

Wij gaan er van uit, dat de priester zelf een inleiding kan verzorgen op de viering, en de lectionaria op de ambo heeft liggen. Meer dan het geprinte vel van de amboservice heeft hij verder waarschijnlijk niet nodig.

Omdat de Kerk aanbeveelt om de Opening van de Viering en de Slotritus vanaf de zetel te doen, hebben we vanaf heden ook het Gebed na de Communie opgenomen voor zon- en feestdagen.

 

DOWLOAD HIER DE SERVICE TOT EN MET DE KERSTTIJD 2017-2018

 

 

 

Opmerkingen

 

  • Wij hebben er voor gekozen om de liturgie van de tijden te laten voorgaan op het vieren van vrije gedachtenissen en votiefmissen. 

  • In de tijd door het jaar en tijden die geen eigen misformulier van de dag hebben, geven wij op de weekdagen de teksten van de voorafgaande zondag. Wij geven geen van de misformulieren uit de vier-wekencyclus naar keuze (blz. 544 AM e.v.). 

  • De cijfers tussen haakjes na de gebeden, verwijzen naar de pagina's in het Altaarmissaal. 

  • Op zondagen kiezen wij altijd het openingsgebed uit het Romeins Missaal.

  • De beden van de voorbede zijn kort.

  • De week loopt van zondag tot en met vrijdag; alleen als op zaterdag een verplicht hoogfeest valt, geven wij ook de teksten van de zaterdag. In parochies wordt op zaterdagavond immers de liturgie van de zondag gevierd. In parochies waar wel de liturgie op zaterdag gevierd wordt, kiest men gewoonlijk graag een tekst uit het Maria-Missaal. Wij laten die optie dan open.

  • Elke priester kan de teksten downloaden in de eigen tekstverwerker en waar nodig aanpassingen doen.

De Stichting Sint-Athanasius hoopt u met deze service van dienst te zijn.

 

Litirgische teksten: Nationale Raad voor de Liturgie, Den Bosch.

overige teksten: Stichting Sint-Athanasius  2017