Opmerkingen vooraf

 

Deze internetpagina is een hulpmiddel om uw jubileumdienst zo goed mogelijk samen te stellen.

 

In de map op de tweede pagina staat netjes achter elkaar hoe een jubileum in het kader van een eucharistieviering in de katholieke kerk verloopt.

Er zijn gedeelten die zonder meer vast liggen. Dat staat steeds duidelijk aangegeven.

Door met deze map te werken krijgt u vanzelf inzicht in de opbouw van de dienst.

Er zijn ook gedeelten die weliswaar vast liggen, maar waarvoor u uit bepaalde teksten mag kiezen.

 

Lees de teksten eerst rustig door, en praat er ook maar eens over met elkaar. Maak dan zelf uw keuze. Op een goede manier bezig zijn met de viering, kan ook iets betekenen voor uw eigen voorbereiding op deze mooie dag!

 

Wat betreft de muziek: Bespreek vooraf met de pastoor of de diaken wat kan en niet kan; niet alle muziek is namelijk geschikt als ondersteuning van een eucharistieviering.

 

De teksten in deze map zijn allemaal genummerd. U kunt alles zo "uitknippen" en in uw tekstverwerker plakken.

 

Uw eigen pastoor of de diaken is natuurlijk ook bereikbaar voor eventuele suggesties. Binnen de gegeven mogelijkheden, kunt u er beslist een mooie viering van maken. Succes!

 

GA NU NAAR DE PAGINA MET DE TEKSTEN