Ziekenzalving

 

 

Als iemand ernstig ziek is, en de dood in zich dreigt te komen, is het goed om de plaatselijke pastoor of diaken daar bij te betrekken.

Hij kan helpen om:

 • met de zieke en de familie te praten over leven en dood in relatie tot God, mens en geloof.

 • met hen te bidden en – indien gewenst – het Sacrament van de Ziekenzalving toe te dienen (alleen priester-pastores).

 • met hen na te denken over de manier waarop de kerkelijke uitvaart wordt vormgegeven.

 

Van vroeger uit...

Het Sacrament van de Ziekenzalving heeft voor veel mensen nog een dodelijke bijklank. Vroeger noemde men het “het Laatste Oliesel”, en het werd eigenlijk alleen toegediend in acuut stervensgevaar. Daarom denken veel mensen nog steeds: “Als de pastoor komt met de heilige olie, dan ga ik snel dood.”

 

Vandaag de dag...

Sinds de vernieuwing van het Tweede Vaticaans Concilie, is dit Sacrament precies het tegenovergestelde van ‘een laaste zalving’. De ziekenzalving is bedoeld voor ernstig zieken in het algemeen, en kan meerdere keren worden ontvangen.

 

 


 

De werking van de ziekenzalving:

 • De ziekenzalving geeft zieke mensen kracht en genade, om – indien mogelijk – te genezen en in ieder geval het lijden te dragen in vereniging met Christus.

 • De ziekenzalving vergeeft zonden, en herstelt dus gebroken banden met God en de medemens. Daarom kan dit Sacrament ook zo heilzaam zijn in het kader van ‘afscheid nemen.’ Het geeft iemand de kans om in vrede heen te gaan.

 • De ziekenzalving helpt om – als de dood nadert – vol vertrouwen Christus tegemoet te gaan. Jezus zal de zieke herkennen en in zijn armen willen opnemen, op weg naar de hemel.

 


 

Enkele punten om te onthouden:

 • De ziekenzalving is voor zieken die echt ernstig ziek zijn. Daaronder verstaan we: een ziekte die kán leiden tot de dood. Dat kan een ernstige griep zijn voor een zwakke oudere, maar natuurlijk ook elke zware hartaandoening of vormen van kanker.

 • De ziekenzalving mag herhaald worden. Dat wil zeggen: als iemand de diagnose krijgt van bijvoorbeeld kanker, kan in een eerste fase al de ziekenzalving worden toegediend. Als de kanker zich verergert, kan het sacrament worden herhaald.

 • De ziekenzalving is een sacrament. Dat betekent dat alleen levenden deze zalving kunnen ontvangen. Voor wie reeds gestorven is, bestaan er hele mooie andere gebeden, maar geen sacramenten meer.

 • De ziekenzalving is een sacrament, wat betekent dat alleen een priester die kan toedienen. Diakens, pastoraal werk(st)ers en ziekenhuispastores die niet gewijd zijn kunnen geen Sacrament toedienen.

 


 

Andere sacramenten?

Samen met de ziekenzalving kunnen twee andere sacramenten worden ontvangen:

 • Het Sacrament van Boete en Verzoening (de Biecht) verzoent de zieke op een heel bijzondere manier met God en de medemens. Alle vroegere zonden worden weggenomen, een leven van gebrokenheid geheeld en daardoor kan de mens onbezorgd op weg naar de eeuwige vrede.

 • Het Sacrament van de Eucharistie is voedsel voor onderweg, en wordt daarom ook Viaticum genoemd. In de H.Communie komt Jezus als brood des Levens bij de zieke, en geeft innerlijke kracht om met de Heer verbonden te blijven, in lijden en dood.